ks. Jose Maniparambil

www.maniparambilachan.com

    Ksiądz Jose Maniparambil, urodził się w roku 1964 w Indiach, jest kapłanem diecezjalnym. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Calicut w Kalkucie, a tytuł doktora nauk biblijnych w Instytucie Papieskim im. św. Piotra w Bangalore, w Indiach. Obecnie jest profesorem wizytującym wiele instytutów w Indiach i za granicą oraz głosi rekolekcje i konferencje w wielu krajach. Jest założycielem i dyrektorem Biblia Academy (www.bibliaa.in).


    Felietonista, autor 50 książek w języku malajalam. Trzynaście z nich ukazało się w języku angielskim, a niektóre zostały przetłumaczone na język polski, niemiecki, hiszpański i tamilski. Konferencja Biskupów Katolickich stanu Kerala uznała jego zasługi dla Kościoła przyznając mu Yuvapratibha Award (nagroda za wybitne osiągnięcia).


    Tytuły jego książek w języku angielskim:


Why are you Speaking with a Woman (2004), Reading the Synop-tic Gospels (2004), Gospel according to the Beloved Disciple (2004, revised edition 2011), Word on the Wayside (2005), Whisperings from the Clouds (2007), Story of the Cross (2009), All by Love (2010), Illustrated Bible with Interpretation (2015), Four Streams of Love: Reflections on Storge, Philia, Eros and Agape (2015), Love Made Flesh: Reflections on Jesus the Future Man (2015), Do you Want to be Healed: Two Types of Sickness and Two Types of Healing (2015), The Way of the Cross: Two Sets – Traditional and Scriptural (2015) and Holy Spirit and War against Satan (2015).


    Książki przetłumaczone na język polski:


„Cztery strumienie miłości” (2016), „Droga krzyżowa” (2016), „Czy chcesz zostać uzdrowiony?” (2017), „Słowo, które padło na ubocze drogi” (2017),

"Gołębica Ducha Świętego i wojna przeciwko Szatanowi" (2018).


POWRÓT