Słowo wstępne 
ks. dr Jose Maniparambil

Słowo wstępne 
ks. dr Jose Maniparambil

666 Czy to liczba Szatana?
Biblijne odpowiedzi na to i inne pytania 

Słowo wstępne
Jeff Eggers