666 Czy to liczba Szatana?
Biblijne odpowiedzi na to i inne pytania

ks. dr Jose Maniparambil

ISBN 978-83-947729-7-0

O czym jest książka?

W książce tej ks. dr Jose Maniparambil udziela opartych na Biblii odpowiedzi na te i inne pytania:

• Chrzest w wodzie bieżącej czy w wodzie żywej?

• Dlaczego chrzcimy niemowlęta?

• Czy Jezus jest Bogiem czy tylko Synem Bożym? 

• Jakie są podstawy biblijne Niepokalanego Poczęcia Maryi?

• Czy potrzebujemy pośrednictwa Maryi i innych świętych?

• Czy katolicy czczą bożki?

• Dlaczego mamy chodzić do Kościoła?

• Dlaczego Jezus się modlił?

• Co to jest sąd szczegółowy i sąd ostateczny?

• Dlaczego mamy wyznawać grzechy kapłanowi?

• Czy 666 to liczba Szatana?

• Czy Szatan jest władcą tego świata?

• Czym jest tysiącletnie panowanie czyli milenium? 

• Czym jest reinkarnacja?

• Czym jest joga?

• Czy chrześcijanom wolno jeść wieprzowinę?

• Dlaczego umierają niewinne dzieci?