Spis treści


1. CHRZEST W WODZIE BIEŻĄCEJ CZY W WODZIE ŻYWEJ? ................................3

2. CZY CHRZEST JEST KONIECZNY DO ZBAWIENIA?..............................................9

3. DLACZEGO CHRZCIMY NIEMOWLĘTA?.................................................................16

4. JAKIE SĄ PODSTAWY BIBLIJNE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?................18

5. CZY JEZUS JEST BOGIEM CZY TYLKO „SYNEM BOŻYM”? .............................20

6. CZY W BIBLII WYSTĘPUJE TERMIN „TRÓJCA”? ..................................................25

7. JAKIE SĄ PODSTAWY BIBLIJNE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI?.....36

8. DLACZEGO NAZYWAMY MARYJĘ MATKĄ BOGA?...............................................43

9. JAKIE SĄ PODSTAWY BIBLIJNE DOGMATU O WNIEBOWZIĘCIU MARYI?.45

10. KIM SĄ BRACIA I SIOSTRY JEZUSA?........................................................................51

11. CZY POTRZEBUJEMY POŚREDNICTWA MARYI I INNYCH ŚWIĘTYCH?......61

12. KTO JEST „GWIAZDĄ PORANNĄ” - JEZUS CZY MARYJA?.................................72

13. CZY KATOLICY CZCZĄ BOŻKI? .................................................................................77

14. DLACZEGO W SYNAGOGACH WIDZIMY MALOWIDŁA ŚCIENNE? .............94

15. CZY BÓG OJCIEC JEST STARUSZKIEM? ................................................................96

16. CO KOŚCIÓŁ ZROBIŁ DLA ŚWIATA? .......................................................................99

17. DLACZEGO POWINNIŚMY CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA?.....................................105

18. DLACZEGO JEZUS SIĘ MODLIŁ? ............................................................................107

19. CO TO JEST SĄD SZCZEGÓŁOWY I SĄD OSTATECZNY?................................109

20. JAKIE SĄ PODSTAWY BIBLIJNE SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA?     117

21. DLACZEGO MAMY WYZNAWAĆ GRZECHY KAPŁANOWI?..............................119

22. JAK ROZUMIEĆ PRZEZNACZENIE?........................................................................122

23. DLACZEGO POTRZEBUJEMY KAPŁANÓW? CZYM JEST KRÓLEWSKIE

KAPŁAŃSTWO I KAPŁAŃSTWO HIERARCHICZNE?...............................................130

24. WIECZERZA PAŃSKA CZY NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA? ..........................150

25. CZY 666 TO LICZBA SZATANA? .................................................................................152

26. CZY SZATAN JEST WŁADCĄ TEGO ŚWIATA?......................................................165

27. DLACZEGO JEZUS ZSTĄPIŁ DO PIEKŁA?...............................................................167

28. CO TO JEST „PORWANIE KOŚCIOŁA”? ..................................................................172

29. CZYM JEST TYSIĄCLETNIE PANOWANIE?...........................................................176

30. CZYM JEST REINKARNACJA?...................................................................................203

31. CZYM JEST JOGA?.........................................................................................................207

32. CZY BÓG ISTNIEJE?....................................................................................................209

33. DLACZEGO WYNALAZKI I ODKRYCIA SĄ GŁÓWNIE NA ZACHODZIE? ...211

34. CZY CHRZEŚCIJANOM WOLNO JEŚĆ WIEPRZOWINĘ?..................................213

35. DLACZEGO RODZĄ SIĘ DZIECI UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO? .................215

36. DLACZEGO UMIERAJĄ NIEWINNE DZIECI - ZWŁASZCZA W WYNIKU

PORONIENIA?.......................................................................................................................217