Effatha
Ewangelia według św. Marka

ks. dr Jose Maniparambil

ISBN 978-83-947729-8-7

O czym jest książka?Przedmowa do Effatha Ewangelia Marka

Ewangelia Marka to arcydzieło narracji tak dynamiczne i dramatyczne, że gdy ją czytamy zmuszeni jesteśmy wstrzymać oddech. Marek podkreśla w niej przekaz Jezusa o królestwie Bożym, które wkracza teraz z mocą w ludzką historię jako dobra nowina o zwycięstwie w wojnie, jako euangelion przychodząca z góry. Znajduje to odzwierciedlenie w mocnym wyrażeniu „rozdarte niebiosa” lub inaczej „rozwarte niebo” (Mk 1, 10).

Ewangelia Marka jest jak przepiękny, gęsto utkany gobelin i można ją traktować jako dzieło sztuki. Wszystko tutaj jest przedstawione w formie obrazów, jak na starożytnej tkaninie, na której podziwiać możemy przeróżne sceny: hołd składany królowi, walki rycerzy, flagi, scenę zawarcia małżeństwa, ucztę, wręczanie darów. Celem Marka, w jego literaturze artystycznej, jest wywołanie u czytelników i słuchaczy reakcji wiary na dobrą nowinę głoszoną przez Jezusa Chrystusa (1, 1), która jest dobrą nowiną o Jego Bogu (1, 14). Kiedy zaczynamy czytać tę Ewangelię, wkraczamy w świat literatury - napisanej w sposób udramatyzowany i przekonujący - na temat najbardziej szczytnego dzieła Jezusa. Wysiłek ten podjął, by wykonać najważniejsze zadanie, jakie kiedykolwiek zostało przed kimkolwiek postawione: ustanowienie królestwa niebieskiego na ziemi.

Jest to najkrótsza ze wszystkich czterech Ewangelii w kanonie Nowego Testamentu i zdaniem wielu naukowców została napisana jako pierwsza z nich. Najprawdopodobniej Mateusz i Łukasz użyli jej jako głównego źródła dla swoich narracji. Mimo że powstała pierwsza, nazywana jest „drugą”, ponieważ w kanonie została umieszczona jako druga księga i jest w cieniu Ewangelii Mateusza. A przecież bardzo często opowiada historię Jezusa w sposób o wiele bardziej szczegółowy niż robi to Mateusz czy Łukasz.

Relacja Marka na temat Jezusa, która jest „Dobrą Nowiną Jezusa Chrystusa” (Mk 1, 1), jest przedstawiona jako „Sekret królestwa Bożego” (Mk 4, 11). Cóż to za sekret? Na czym polega? To tajemnica otaczająca Galilejczyka. To „tajemnica poliszynela” o tym, że panowanie Boga na ziemi wkracza teraz z mocą w życie ludzi i niesie ze sobą odwrócenie wartości, wzywa do zapoczątkowania nowego, zupełnie innego społeczeństwa. Teraz Bóg panuje na ziemi. Zanurzmy się w tajemnicę tego królestwa z otwartymi oczami (effatha), otwartymi uszami (effatha) i otwartym sercem (effatha).