PROROCZY
JAK JEZUS

Jeff Eggers

Przekład
Katarzyna Polak

ISBN 978-83-947729-1-8

Wstęp do wydania polskiego

ks. Radosław Rafał MSF

     Jeff Egerrs to człowiek zakochany i zanurzony w Bogu. Kiedy skończysz czytać tę książkę, nie będziesz miał co do tego żadnych wątpliwości. A podróż w jaką wyruszasz zaczynając czytać, to podróż w głąb serca człowieka, który całe swoje życie poświęcił na to, by poznawać, słuchać i kochać Boga. Książka „Proroczy jak Jezus” pokazuje w sposób praktyczny jak zachęcać, umacniać i podnosić innych - czyli jak korzystać z daru proroctwa. Ale przede wszystkim Jeff Eggers wskazuje w niej na źródło każdej posługi charyzmatycznej. Tym źródłem jest żywa osobista relacja z Jezusem. Nie jest to więc techniczny przewodnik po darach charyzmatycznych, ale zachęta dla każdego z nas do przeżywania relacji z Bogiem w głębi swojego serca. W niektórych momentach będziesz miał wrażenie, że na kartach tej książki obcujesz z mistykiem. Może to co piszę jest zbyt odważne - sam to oceń. Znajdziesz tu wiele cytatów Świętych, którzy byli zanurzeni w Bogu. Przypomni ci to, jak wielkie bogactwo posiadamy w Kościele. I może zachęci cię do tego, by sięgnąć na przykład po książkę św. Alfonsa Marii de Liguori „Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym”. Dziękuję Jeffowi za to, że podzielił się z nami swoim wieloletnim doświadczeniem posługi proroczej. Ale przede wszystkim dziękuję mu za to, że wzbudza w ludziach pragnienie kochania Jezusa nade wszystko. I tak potraktuj tę książkę - jako zachętę do tego, że każdy z nas może mieć głęboką, żywą, osobistą, intymną relację z Bogiem. I że z tej intymności wychodzi się pełnym miłości do drugiego człowieka, któremu chce się posługiwać - umywając mu nogi. ks.


Radosław Rafał MSF

red. nacz. Posłańca Świętej Rodziny