Spis treści

OPINIE .................................................................................................................. 3
WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO ......................................................... 13
SŁOWO WSTĘPNE ......................................................................................... 15
WPROWADZENIE ........................................................................................... 17
WSTĘP BÓG MÓWI DZISIAJ ....................................................................... 21
CZĘŚĆ PIERWSZA PRZEWODNIK SZYBKI START ............................. 33
ROZDZIAŁ 1 PIERWSZE KROKI ................................................................. 37
ROZDZIAŁ 2 PROWADZENIE PRZEZ SŁOWO ..................................... 57
ROZDZIAŁ 3 DODATKOWE WSKAZÓWKI I ZACHĘTA .................... 77
CZĘŚĆ DRUGA KULTYWOWANIE DUCHA PROROCZEGO .......... 101
ROZDZIAŁ 4 SERCE OJCA .......................................................................... 107
ROZDZIAŁ 5 PARADYGMAT OBLUBIEŃCZY ....................................... 119
ROZDZIAŁ 6 KULTYWOWANIE DUCHA PROROCZEGO ............... 143
ROZDZIAŁ 7 KLUCZE DO KULTYWOWANIA DUCHA PROROCZEGO 165
CZĘŚĆ TRZECIA PROROK JAKO SŁUGA ............................................... 183
ROZDZIAŁ 8 PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN 12 ............................. 187
ROZDZIAŁ 9 PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN 13 ............................. 193
ROZDZIAŁ 10 PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN 14 ........................... 205
ROZDZIAŁ 11 KILKA MYŚLI KOŃCOWYCH ........................................... 215
CZĘŚĆ CZWARTA PROWADZENIE LUDZI PROROCZYCH ............. 217
ROZDZIAŁ 12 ROLA PASTERZA ................................................................. 219
ROZDZIAŁ 13 OTWIERAJ DRZWI POWOLI ........................................... 225
ROZDZIAŁ 14 STWARZANIE MIEJSCA DLA WYRAŻANIA PROROCTWA .... 235
ROZDZIAŁ 15 ROZWIJANIE LUDZI PROROCZYCH ............................ 245
ROZDZIAŁ 16 SZKOLENIE PRAKTYCZNE .............................................. 263
ROZDZIAŁ 17 KONIEC? ................................................................................. 273

CO KATOLIK MYŚLI CZYTAJĄC PROROCZY JAK JEZUS? ......................... 276