Umiłowany uczeń Jezusa
Tajemnica relacji, wiary i mistyki

o. Łukasz Biełusz MSF

ISBN 978-83-947729-5-6

Opinia

Wprawdzie w ostatnim czasie ukazało się kilka opracowań na temat umiłowanego ucznia Jezusa w języku polskim, ale nie sposób nie zauważyć pewnej nowości zarówno w cennej syntezie prezentacji poglądów współczesnych autorów, jak i w silniejszym akcencie położonym na pragnienie ukazania umiłowanego ucznia jako prekursora mistyki chrześcijańskiej.


Całość publikacji uważam za cenne opracowanie problematyki biblijnej z zakresu teologii biblijnej, które może czytelnikowi dać szansę zapoznania się nie tylko z naukowym podejściem do tekstów natchnionych, ale przede wszystkim z przekazaniem w sposób komunikatywny głębokich treści dla życia duchowego, służących szeroko rozumianej chrześcijańskiej formacji życia wewnętrznego.


o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM


Zakład Nauk Biblijnych


Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu.