Spis treści

Słowo wstępne ................................................. 3


I Tajemnice Radosne .......................................... 7

Pierwsza tajemnica radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny .................................. 9

Medytacja teologiczna .......................................... 11

Medytacja chrystologiczna ................................... 13

Medytacja mariologiczna ...................................... 14

Medytacja eklezjologiczna .................................... 15

Medytacja duchowa ............................................. 17

Zastosowanie życiowe .......................................... 19

Druga tajemnica radosna: Nawiedzenie świętej Elżbiety ........................................................... 21

Medytacja teologiczna .......................................... 22

Medytacja chrystologiczna ................................... 23

Medytacja mariologiczna ...................................... 25

Medytacja eklezjologiczna .................................... 26

Medytacja duchowa ............................................. 27

Zastosowanie życiowe .......................................... 28

Trzecia tajemnica radosna: Narodzenie Pana Jezusa ............................................................. 31

Medytacja teologiczna .......................................... 32

Medytacja chrystologiczna ................................... 34

Medytacja mariologiczna ...................................... 36

Medytacja eklezjologiczna .................................... 38

Medytacja duchowa ............................................. 39

Zastosowanie życiowe .......................................... 40

Czwarta tajemnica radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni ............................................. 43

Medytacja teologiczna .......................................... 45

Medytacja chrystologiczna ................................... 47

Medytacja mariologiczna ...................................... 49

Medytacja eklezjologiczna .................................... 50

Medytacja duchowa ............................................. 52

Zastosowanie życiowe .......................................... 54

Piąta tajemnica radosna: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni ............................................. 57

Medytacja teologiczna .......................................... 59

Medytacja chrystologiczna ................................... 60

Medytacja mariologiczna ...................................... 62

Medytacja eklezjologiczna .................................... 64

Medytacja duchowa ............................................. 66

Zastosowanie życiowe .......................................... 67


II. Tajemnice bolesne ...................................... 69

Pierwsza tajemnica bolesna: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu ............................................. 71

Medytacja teologiczna .......................................... 72

Medytacja chrystologiczna ................................... 74

Medytacja mariologiczna ...................................... 76

Medytacja eklezjologiczna .................................... 77

Medytacja duchowa ............................................. 79

Zastosowanie życiowe .......................................... 81

Druga tajemnica bolesna: Biczowanie Pana Jezusa ............................................................. 83

Medytacja teologiczna .......................................... 84

Medytacja chrystologiczna ................................... 86

Medytacja mariologiczna ...................................... 87

Medytacja eklezjologiczna .................................... 88

Medytacja duchowa ............................................. 89

Zastosowanie życiowe .......................................... 91

Trzecia tajemnica bolesna: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa .............................. 93

Medytacja teologiczna .......................................... 94

Medytacja chrystologiczna ................................... 95

Medytacja mariologiczna ...................................... 97

Medytacja eklezjologiczna .................................... 99

Medytacja duchowa ........................................... 101

Zastosowanie życiowe ........................................ 103

Czwarta tajemnica bolesna: Pan Jezus niesie Krzyż na Kalwarię .......................................... 107

Medytacja teologiczna ........................................ 108

Medytacja chrystologiczna ................................. 110

Medytacja mariologiczna .................................... 111

Medytacja eklezjologiczna .................................. 112

Medytacja duchowa ........................................... 114

Zastosowanie życiowe ........................................ 116

Piąta tajemnica bolesna: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa .................................................. 119

Medytacja teologiczna ........................................ 120

Medytacja chrystologiczna ................................. 122

Medytacja mariologiczna .................................... 124

Medytacja eklezjologiczna .................................. 125

Medytacja duchowa ........................................... 127

Zastosowanie życiowe ........................................ 129


III. Tajemnice chwalebne .............................. 131

Pierwsza tajemnica chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa ..................... 133

Medytacja teologiczna ........................................ 134

Medytacja chrystologiczna ................................. 136

Medytacja mariologiczna .................................... 138

Medytacja eklezjologiczna .................................. 140

Medytacja duchowa ........................................... 142

Zastosowanie życiowe ........................................ 144

Druga tajemnica chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa .................................................. 147

Medytacja teologiczna ........................................ 148

Medytacja chrystologiczna ................................. 149

Medytacja mariologiczna .................................... 151

Medytacja eklezjologiczna .................................. 152

Medytacja duchowa ........................................... 154

Zastosowanie życiowe ........................................ 156

Trzecia tajemnica chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego ....................................................... 159

Medytacja teologiczna ........................................ 160

Medytacja chrystologiczna ................................. 162

Medytacja mariologiczna .................................... 164

Medytacja eklezjologiczna .................................. 165

Medytacja duchowa ........................................... 167

Zastosowanie życiowe ........................................ 169

Czwarta tajemnica chwalebna: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny .............................. 171

Medytacja teologiczna ........................................ 172

Medytacja chrystologiczna ................................. 174

Medytacja mariologiczna .................................... 176

Medytacja eklezjologiczna .................................. 178

Medytacja duchowa ........................................... 180

Zastosowanie życiowe ........................................ 182

Piąta tajemnica chwalebna Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi ............................... 185

Medytacja teologiczna ........................................ 186

Medytacja chrystologiczna ................................. 188

Medytacja mariologiczna .................................... 190

Medytacja eklezjologiczna .................................. 192

Medytacja duchowa ........................................... 194

Zastosowanie życiowe ........................................ 196


IV. Tajemnice światła ................................... 199

Pierwsza tajemnica światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie .................................................... 201

Medytacja teologiczna ........................................ 202

Medytacja chrystologiczna ................................. 204

Medytacja mariologiczna .................................... 205

Medytacja eklezjologiczna .................................. 206

Medytacja duchowa ........................................... 208

Zastosowanie życiowe ........................................ 210

Druga tajemnica światła: Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie .............................. 213

Medytacja teologiczna ........................................ 215

Medytacja chrystologiczna ................................. 217

Medytacja mariologiczna .................................... 219

Medytacja eklezjologiczna .................................. 220

Medytacja duchowa ........................................... 222

Zastosowanie życiowe ........................................ 224

Trzecia tajemnica światła Głoszenie Królestwa Bożego przez Pana Jezusa i wzywanie do nawrócenia ................................................... 227

Medytacja teologiczna ........................................ 228

Medytacja chrystologiczna ................................. 229

Medytacja mariologiczna .................................... 231

Medytacja eklezjologiczna .................................. 233

Medytacja duchowa ........................................... 235

Zastosowanie życiowe ........................................ 237

Czwarta tajemnica światła: Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor ................................... 241

Medytacja teologiczna ........................................ 242

Medytacja chrystologiczna ................................. 244

Medytacja mariologiczna .................................... 245

Medytacja eklezjologiczna .................................. 246

Medytacja duchowa ........................................... 248

Zastosowanie życiowe ........................................ 249

Piąta tajemnica światła: Ustanowienie Eucharystii przez Pana Jezusa ....................... 253

Medytacja teologiczna ........................................ 254

Medytacja chrystologiczna ................................. 256

Medytacja mariologiczna .................................... 258

Medytacja eklezjologiczna .................................. 260

Medytacja duchowa ........................................... 262

Zastosowanie życiowe ........................................ 264