Spis treści

 

Spis treści

WPROWADZENIE DO III WYDANIA „CZTERY STRUMIENIE MIŁOŚCI”

...................................................................................................3

PROLOG ......................................................................................5

ROZDZIAŁ I RZEKA MIŁOŚCI MIŁOŚĆ TO BOLESNY EXODUS............9

DRZEWO ŻYCIA .................................................................................12

RZEKA ŻYCIA.....................................................................................15

RZEKA MIŁOŚCI.................................................................................18

CZTERY STRUMIENIE MIŁOŚCI ..............................................................19

MIŁOŚĆ JEST EXODUSEM ....................................................................22

KRZYŻ - ROZDARCIE MIŁOŚCI ...............................................................23

KRZYŻ: POJEDNANIE ..........................................................................26

PODSUMOWANIE..............................................................................27

ROZDZIAŁ II PIERWSZY STRUMIEŃ MIŁOŚCI STORGE ...................29

RODZINNA MIŁOŚĆ W TRÓJCY ŚWIĘTEJ .................................................30

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ? JAKIŚ DOWÓD?!..................................................35

TAJEMNICA – NIE COŚ NIEZROZUMIAŁEGO, LECZ NIEOBLICZALNEGO...........36

KIM JEST BÓG?.................................................................................38

DLACZEGO ISTNIEJE ZŁO NA ŚWIECIE? ...................................................48

KIM JEST CZŁOWIEK? .........................................................................49

Bóg zaryzykował!.....................................................................58

Co za pytanie! ..........................................................................59

Prawdziwa racjonalność ..........................................................59

Zwierzęta nie chodzą do kościoła! ...........................................60

Prawdziwa wolność..................................................................61

Prawdziwa miłość ....................................................................62

Życie jest darem, a nie twoim wyborem ..................................62

Ateizm - problem polityczny! ...................................................63

Ambasadorzy Nieba na Ziemi ..................................................63

Ceremonia religijna na Księżycu...............................................65

PODSUMOWANIE..............................................................................67

ROZDZIAŁ III DRUGI STRUMIEŃ MIŁOŚCI PHILIA.........................69

PRZYJACIELSKA MIŁOŚĆ BOGA .............................................................69

427

AGAPE I PHILIA - BOSKA I PRZYJACIELSKA MIŁOŚĆ ...................................73

PODWÓJNA KLAMRA MIŁOŚCI .............................................................75

ALE PRZECIEŻ BLIŹNI I PRZYJACIELE ZDRADZAJĄ!......................................77

MIŁOŚĆ I POJEDNANIE .......................................................................78

MIŁOŚĆ BOGA NIE JEST BEZWARUNKOWA! ...........................................89

MIŁOŚĆ CZY PRZEBACZENIE – CO JEST PIERWSZE?...................................91

CO TO JEST PRZEBACZENIE? ................................................................94

ILE RAZY TRZEBA PRZEBACZYĆ?............................................................97

ROLA STRONY NIEWINNEJ W POJEDNANIU...........................................102

OSOBISTE ŚWIADECTWO ..................................................................114

PODSUMOWANIE ...........................................................................126

ROZDZIAŁ IV TRZECI STRUMIEŃ MIŁOŚCI EROS........................ 129

EROTYCZNA MIŁOŚĆ BOGA ...............................................................130

EROS: MIŁOŚĆ WSTĘPUJĄCA .............................................................142

KOMUNIA ŚWIĘTA: DUCHOWY STOSUNEK...........................................144

BÓG - MIŁUJĄCY ............................................................................146

KOBIETA: BOSKI POMOCNIK MĘŻCZYZNY!............................................147

OPUŚĆ I ZŁĄCZ SIĘ! .........................................................................148

KTO WYBIERA WSPÓŁMAŁŻONKA - TY CZY BÓG? ..................................149

POMIĘDZY WAMI TAŃCZY BRYZA NIEBA!.............................................154

MIŁOŚĆ POŻĄDLIWA STAJE SIĘ MIŁOŚCIĄ TWÓRCZĄ ..............................155

MAŁŻEŃSTWO TO ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE ...............................159

MĄŻ - GŁOWA ŻONY!......................................................................163

JEDNA DUSZA W DWÓCH CIAŁACH!....................................................168

NADZY, ALE NIE ZAWSTYDZENI!.........................................................169

ŻONA NIENAWIDZI MIEĆ WYŻSZĄ POZYCJĘ NIŻ JEJ MĄŻ!.........................170

MĘŻCZYZNA - POSZUKIWACZ MIŁOŚCI ................................................172

LESBIJKI I GEJE ................................................................................174

RODZINA CZY DOM PUBLICZNY? ........................................................175

KOŚĆ I CIAŁO: SIŁA I SŁABOŚĆ ............................................................176

KOBIETA ZNAJĄCA SWOJĄ WARTOŚĆ ..................................................178

MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA .......................................................................180

PODNIEĆ SWOJĄ ŻONĘ! ...................................................................182

POŚLUBIENIE MIEJSKIEJ PROSTYTUTKI .................................................183

SEKS, PIENIĄDZE I WŁADZA ...............................................................186

428

WIERNOŚĆ JEST PODSTAWĄ..............................................................188

WIERNY MAŁŻONEK NAJWIĘKSZYM DAREM BOGA ................................193

KOBIETA KONFUNDUJĄCA MĘŻCZYZN!................................................197

PSYCHOLOGIA MĘŻCZYZNY I KOBIETY ..................................................200

Fakty genetyczne ...................................................................201

Mężczyźni lubią ciszę a kobiety lubią mówić .........................203

Jak uszczęśliwić swoją żonę?..................................................205

Mózg zrównoważony i mózg wyspecjalizowany....................207

Mężczyźni - skupieni na jednym, kobiety - na wielu obszarach

...............................................................................................208

„Międzynarodowi” mężczyźni i „krajowe” kobiety!...............210

Kochanie, ty nadal pracujesz?................................................211

Rakieta miłości!......................................................................213

Drugi dotyk uzdrowienia!.......................................................214

Kobiety lubią zakupy!.............................................................216

Kobiety słyszą to, co chcą! .....................................................217

Kobiety widzą lepiej i szerzej..................................................218

Zdmuchnij świeczki! ...............................................................218

Czego pragnie kobieta?..........................................................222

Słabsza płeć?! Mężczyzna czy kobieta? .................................223

KILKA PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK....................................................224

SEKS I MIŁOŚĆ ................................................................................230

Co to jest seks?.......................................................................233

Pocałunek na duszy................................................................236

Stymulacja seksualna.............................................................237

PISMO ŚWIĘTE O SEKSIE ...................................................................238

PRZYJEMNOŚĆ SEKSUALNA................................................................240

Uda, piersi, pępek...................................................................241

Żona bez piersi! Ale................................................................242

Idealny do seksu.....................................................................243

Miód i ożywcza rosa seksu.....................................................246

SEKS BEZ MIŁOŚCI POZOSTAWIA TYLKO RANY .......................................247

PROBLEM PIERWSZEJ NOCY...............................................................248

DEMON WĄTPLIWOŚCI.....................................................................249

PROBLEMY SEKSUALNE MĘŻCZYZN .....................................................250

PROBLEMY SEKSUALNE KOBIET ..........................................................252

429

RADOSNY SEKS: MODEL REAKCJI SEKSUALNEJ CZŁOWIEKA ......................254

ROLA STOSUNKU SEKSUALNEGO ........................................................265

SEX SHOPY - UPOKORZENIE DLA LUDZKOŚCI!........................................266

TAJEMNICA NARODZIN DZIECKA.........................................................266

ALKOHOLOWY ZESPÓŁ PŁODOWY (FAS) .............................................279

PŁODOWY ZESPÓŁ TYTONIOWY (FTS).................................................280

NIE SAMYM CHLEBEM! ....................................................................281

KOBIETA JAKO MATKA .....................................................................285

RODZINA W PLANIE BOŻYM..............................................................286

Dlaczego potrzebujesz rodziny?.............................................287

Pierścień Rybaka i obrączka...................................................288

TRUDNE DZIECIŃSTWO: DOTYK MIŁOŚCI LECZY .....................................290

BEZPŁODNA CHRZEŚCIJAŃSKA EUROPA!..............................................293

EROS I CELIBAT ...............................................................................296

ROZDZIAŁ V CZWARTY STRUMIEŃ MIŁOŚCI AGAPE.................. 309

PŁYNIĘCIE PRZEZ RZEKĘ ŚMIERCI ........................................................315

PRZYMIERZE - DLACZEGO?................................................................318

Rozcinanie przymierza ...........................................................318

Przymierze na Synaju.............................................................322

Nowe przymierze - na ludzkim sercu!....................................323

DWÓCH LUDZI - KRYTERIUM DLA WSZYSTKICH......................................326

DOSKONAŁE I NIEODWOŁALNE POSŁUSZEŃSTWO JEZUSA ......................329

NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA - NOWE PRZYMIERZE ...............................332

NOWY WYMIAR ADORACJI EUCHARYSTYCZNEJ......................................333

ALE PO CO ROZLEW KRWI? ...............................................................334

Rozlew krwi w religiach plemiennych ....................................338

Krew zwierząt w hinduizmie ..................................................340

Rozlew krwi w islamie............................................................342

Rozlew krwi w judaizmie........................................................346

BOSKOŚĆ JEZUSA W KORANIE ...........................................................355

KREW JEZUSA - BOGA I CZŁOWIEKA....................................................358

JEZUS - TRON MIŁOSIERDZIA ............................................................361

JEZUS - WĄŻ, KTÓRY ZBAWIA!...........................................................366

NIEBO NA ZIEMI - ADORACJA EUCHARYSTYCZNA!..................................368

KRZYŻ JEZUSA - ANTIDOTUM NA KAŻDY GRZECH CZŁOWIEKA...................370

430

ODKUPIENIE ZASTĘPCZE - Z NIESKOŃCZONEGO MIŁOSIERDZIA .................370

NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA - NAJWYŻSZY AKT MIŁOSIERDZIA ................372

CHLEB ŻYCIA ..................................................................................381

NIEBO I ZIEMIA NAKŁADAJĄ SIĘ NA SIEBIE ............................................384

CHLEB JUTRA DZISIAJ .......................................................................384

ŚLUB W KANIE NA NOWO.................................................................387

ŻYCIE WIECZNE - CO TO JEST?............................................................388

ZMARTWYCHWSTANIE? JAKAKOLWIEK MOŻLIWOŚĆ NAUKOWA?.............390

NASZE ZMARTWYCHWSTANIE............................................................396

ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁA.............................................................398

NASZA BOSKA GENEALOGIA ..............................................................399

CZYM JEST WIARA? .........................................................................401

DWA SKRZYDŁA: ROZUM I WIARA.......................................................404

BÓG - ŻEBRAK!...............................................................................407

SKONSUMOWANE!..........................................................................409

PYTANIA DO STUDIOWANIA ..............................................................413