Spis treści

WPROWADZENIE ................................................................................................................................. 5

ROZDZIAŁ I RZEKA MIŁOŚCI ........................................................................................................... 9

ROZDZIAŁ II PIERWSZY STRUMIEŃ MIŁOŚCI STORGE ...................................................... 23

    KIM JEST BÓG? ............................................................................................................................... 28

    KIM JEST CZŁOWIEK? ................................................................................................................. 36

ROZDZIAŁ III DRUGI STRUMIEŃ MIŁOŚCI PHILIA ............................................................... 47

    ILE RAZY POWINIENEM PRZEBACZYĆ? ............................................................................... 68

    ROLA STRONY NIEWINNEJ W POJEDNANIU ...................................................................... 73

    OSOBISTE ŚWIADECTWO ŻYCIA ............................................................................................. 83

ROZDZIAŁ IV TRZECI STRUMIEŃ MIŁOŚCI EROS ................................................................. 93

    NOWE ZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO PARTNERA ........................................................ 125

    RÓŻNICE PSYCHOLOGICZNE/GENETYCZNE MIĘDZY MĘŻCZYZNĄ I KOBIETĄ ..135

    SEKSUALNOŚĆ I MIŁOŚĆ .......................................................................................................... 159

    TAJEMNICA NARODZIN DZIECKA .......................................................................................... 175

    CELIBAT I EROS ............................................................................................................................. 194

ROZDZIAŁ V CZWARTY STRUMIEŃ MIŁOŚCI AGAPE ........................................................ 207

    ALE PO CO ROZLEW KRWI? ..................................................................................................... 223

    „CHLEB ŻYCIA” .............................................................................................................................. 248

    ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE ............................................................................................. 258

    CZYM JEST WIARA? ..................................................................................................................... 261