Spis treści

WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO ............................................................................................. 3

WPROWADZENIE ............................................................................................................................... 7

CZĘŚĆ I     DUCH ŚWIĘTY W STARYM TESTAMENCIE ........................................................... 11

    ROZDZIAŁ 1 DUCH BOŻY W STWORZENIU ŚWIATA ...................................................... 13

    ROZDZIAŁ 2 DUCH ŚWIĘTY W STWORZENIU CZŁOWIEKA ....................................... 21

    ROZDZIAŁ 3 LUDZIE: URODZENI BY WALCZYĆ .............................................................. 27

CZĘŚĆ II     DUCH ŚWIĘTY W NOWYM TESTAMENCIE ........................................................ 33

SEKCJA A     DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU MARYI ............................................................................ 34

    ROZDZIAŁ 4 KIM JEST MARYJA? ............................................................................................ 35

    ROZDZIAŁ 5 DUCH ŚWIĘTY W ZWIASTOWANIU ........................................................... 42

    ROZDZIAŁ 6 CZY MARYJA JEST PEŁNA ŁASKI? ................................................................ 57

     ROZDZIAŁ 7 POTĘŻNY BÓG BIERZE W RAMIONA SŁABĄ LUDZKOŚĆ .................. 64

     ROZDZIAŁ 8 KONSULTACJA MARYI Z DUCHEM ŚWIĘTYM ....................................... 71

SEKCJA B     DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU JEZUSA .......................................................................... 75

    ROZDZIAŁ 9 JEZUS NARODZONY Z DUCHA ŚWIĘTEGO ............................................. 76

    ROZDZIAŁ 10 CHRZEST I BIERZMOWANIE JEZUSA ....................................................... 79

        Gołębica Ducha Świętego ...................................................................................................... 83

    ROZDZIAŁ 11 DUCH BOGA I KUSZENIE DIABŁA .............................................................. 92

         Co to za wojna? ....................................................................................................................... 95

        Różne rodzaje stoczonych bitew by wygrać wojnę ........................................................ 96

        Jezus walczy z Szatanem na pustyni ................................................................................. 97

        Pięć konfliktów w Galilei ..................................................................................................... 106

        Walka z Jego rodziną biologiczną ...................................................................................... 125

        Walka z Przywódcami Religijnymi ................................................................................... 128

        Walka ze złymi mocami w naturze .................................................................................. 129

        Walka z Legionem .................................................................................................................. 131

        Kobieta rzuca wyzwanie Jezusowi! ................................................................................... 141

        Walka z własnymi uczniami .............................................................................................. 145

        Walka z Piotrem, pierwszym apostołem ......................................................................... 147

        Walka z oficjalnym judaizmem i władzą państwową ................................................ 148

        Ostateczna walka i zwycięstwo w wojnie ...................................................................... 149

    ROZDZIAŁ 12 DUCH BOŻY INAUGURUJE POSŁUGĘ JEZUSA ................................... 158

SEKCJA C     DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU KOŚCIOŁA ................................................................. 163

    ROZDZIAŁ 13 UPICIE SIĘ DUCHEM ŚWIĘTYM .............................................................. 164

    ROZDZIAŁ 14 OBDAROWANIE DUCHEM ......................................................................... 169

    ROZDZIAŁ 15 ŚWIEŻE WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO ................................................. 178

    ROZDZIAŁ 16 KIM JEST DUCH ŚWIĘTY? .......................................................................... 183

        Obecność i funkcja Ducha-Parakleta .............................................................................. 184

        Natura obecności Parakleta ............................................................................................... 185

        Potrójna funkcja Ducha-Parakleta ................................................................................. 186

    ROZDZIAŁ 17 DARY DUCHA ŚWIĘTEGO ........................................................................... 191

PODSUMOWANIE .......................................................................................................................... 197