Spis treści

 1. WSTĘP DO WYDANIA POLSKIEGO 5
 2. WPROWADZENIE 7
 3. UWERTURA 11
 4. CZĘŚĆ I 17
 5. GRZECH, CHOROBA I UZDROWIENIE 17
 6. JAK WYJŚĆ Z GRZECHU? 86
 7. ŻAL ZA GRZECHY 88
 8. WYZNANIE GRZECHÓW 94
 9. Dziesięcioro Przykazań 94
 10. Przykazania kościelne 120
 11. Obowiązki stanu i powołania 122
 12. Obowiązki wynikające z urzędu 122
 13. Grzechy zaniechania 122
 14. CZY POWINNIŚMY WYZNAWAĆ GRZECHY KAPŁANOWI? 123
 15. CZY JEZUS WYZNAWAŁ SWOJE GRZECHY PRZED CZŁOWIEKIEM? 126
 16. CZY JEZUS WYMAGAŁ OD APOSTOŁÓW BY WYZNAWALI SWOJE GRZECHY? 128
 17. W JAKI SPOSÓB JEZUS USTANOWIŁ SAKRAMENT POJEDNANIA? 129
 18. ROLA BOGA OJCA W KONFESJONALE 130
 19. CO ROBI BÓG SYN W KONFESJONALE? 146
 20. CO ROBI DUCH ŚWIĘTY W KONFESJONALE? 177
 21. POKUTA 178 CZĘŚĆ II 181
 22. UZDROWIENIE POPRZEZ CHOROBĘ 181
 23. CZĘŚĆ III 205
 24. BOSKI LEKARZ 205
 25. DODATEK 234
 26. JEZUS JAKO PSYCHOLOG 234
 27. Spotkanie klienta w jego sytuacji życiowej 235
 28. Pierwsza reakcja klienta 237
 29. Wywiad psychologiczny 237
 30. Ciekawość 238
 31. Podstawowa tęsknota człowieka 240
 32. Podstawowy warunek nawrócenia 240
 33. Unikanie 242
 34. Jezus dotyka kluczowego osobistego problemu 242
 35. Mechanizm obrony lub eskapizm 246
 36. Empatyczny Jezus 248
 37. Wsparcie z zewnątrz lub Znacząca Osoba 249
 38. Przełomowe Objawienie 249
 39. Moment przełomowej decyzji 251